Monieckie Centrum Handlowo - Targowe
Andrzej Purta
NIP 546-000-18-60

19-100 Mońki, ul. Białostocka 49
tel. 085 716 51 34 lub 605 061 144

19-120 Knyszyn, ul. Szkolna 2
tel. 085 716 79 63 lub 716 75 22

e-mail: mcht.monki@os.pl