Monieckie Centrum Handlowo-Targowe
19-100 Mońki, ul. Magazynowa 6
tel. 085 716 53 96

Powierzchnia użytkowa 1100 m2
materiały budowlane, teren inwestycyjny o powierzchni 3 ha.
Duża moc transformatora 150 kw.

P6210001 P6210002 P6210003 P6210004 P6210005 P6210006 P6210007 P6210008 P6210009 P6210010